HR Forum 29 Απριλίου 2010

Whats Next for HR?

Στις 29 Απριλίου η συνάντηση της κοινότητας του HR στο Sofitel Athens Αirport

Το HR FORUM, το συνέδριο που αποτελεί πλέον θεσμό για την κοινότητα του HR, διοργανώνεται από το  Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) στις 29 Απριλίου 2010 στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Αirport. Θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι: «Whats Next for HR? A Journey towards delivering value» .

Το νεό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον αναδεικνύουν νέες προκλήσεις αλλά και δοκιμάσιες για το HR. Η κινητοποίηση των εργαζομένων σε περιόδους ύφεσης συνδυασμένη με την ανάγκη ανταπόκρισης στις ανάγκες του οργανισμού με υψηλές επιδόσεις και εξοικονόμηση πόρων αποτελούν μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού. Στα θέματα του συνεδρίου του 2010 περιλαμβάνονται η ανάπτυξη εργαλείων HR για τη  διαφορετικότητα, θέματα ηγεσίας, η επόμενη φάση του HR, τα σύνθετα προβλήματα που ανακόπτουν τον οργανισμό από την υψηλή απόδοση, αποτελούν ορισμένα από τα θέματα της διοργάνωσης του 2010.

Διεθνείς ομιλητές

Δύο ιδιαίτερα σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ο κ. Μιchael Lazan,  Global Vice President του Arbinger Institute  και ο Δρ. Kent Keith CEO του Greenleaf Center συγκαταλέγονται στο πλούσιο πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου.

Ο κ. Μιchael Lazan,  μέσα από την παρουσίασή του, θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την έννοια της  αυτο-εξαπάτησης  και τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική για την επίτευξη οργανωσιακών αποτελεσμάτων  καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες ηγεσίας και να επιλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν.

Ο Δρ. Kent Keith, CEO του Greenleaf Center, με θέμα «The Meaningful Lives of Servant – Leaders», θα μας εισάγει  στην έννοια της ηγεσίας που υπηρετεί (“Servant Leadership”) η οποία κερδίζει διαρκώς έδαφος την τελευταία δεκαετία σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για έναν τρόπο ηγεσίας που στηρίζεται στον τρόπο ζωής και λιγότερο στον τρόπο δράσης. Ο Keith υποστηρίζει ότι αυτή η προσέγγιση στα θέματα ηγεσίας είναι ηθική, πρακτική και έχει προσανατολισμό. Αναφέρεται στην οικουμενική σημασία του να υπηρετεί κανείς, συγκρίνοντας το μοντέλο με το αντίστοιχο της αντίληψης της ισχυρής και εξουσιαστικής ηγεσίας.

Δύο πολύ σημαντικές ομιλήτριες από την Ευρώπη, η κ. Sylvia DeVoge, General Manager EMEA Strategic Clients στη Hay Group  και η κ. Carien Duisterwinkel, Υπεύθυνη  για τις σχέσεις με τα Μέλη του δικτύου του CSR Europe, θα αναπτύξουν θέματα όπως ο επαναπροσδιορισμός του HR  μέσα από τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί το νέο οικονομικό περιβάλλον καθώς επίσης και η ανάπτυξη πρακτικών  και εργαλείων που απαντούν στο θέμα της διαχείρισης της διαφορετικότητας και της ενίσχυσης της ευεξίας, αντίστοιχα.

Στο πολυπολιτιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από την παγκοσμιοποίηση, ο σεβασμός της διαφορετικότητας των ανθρώπων στην εργασία αποτελεί πλέον βασική έκφραση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα αποτελώντας βασική προτεραιότητα στην αποστολή του.

Η αντιμετώπιση του θέματος της προώθησης της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας αποτελεί σύνθετο και δύσκολο επιχειρηματικό στόχο καθώς η καταπολέμηση της ανισότητας θεωρείται κρίσιμος παράγοντας όχι μόνο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, κ. Ν. Αναλυτής και η Carien Duisterwinkel, Υπεύθυνη για τις σχέσεις με τα Μέλη του δικτύου του CSR Europe, θα προσεγγίσουν το θέμα παρουσιάζοντας πρακτικές και εργαλεία που απαντούν στο θέμα της διαχείρισης της διαφορετικότητας.

Δύο πολύ σημαντικές έρευνες υλοποιήθηκαν για λογαριασμό του ΣΔΑΔΕ αυτή την περίοδο.

Η πρώτη έρευνα έχει σαν θέμα «το μεταβαλλόμενο πρόσωπο του HR», πραγματοποιήθηκε  από τη Hay Group και αφορά στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν τις αλλαγές στο HR, το σχεδιασμό και την εφαρμογή τους καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί ανταποκρίνονται στις αλλαγές αυτές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Την έρευνα θα παρουσιάσει στο συνέδριο ο Κρις Αμιράλης, Γενικός Διευθυντής Νοτιανατολικής Ευρώπης της Hay Group.

Η έκρηξη που παρατηρείται στη χρήση του Internet και των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, οδήγησε το Σύνδεσμό μας και το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας (CROB-L) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην προσπάθεια καταγραφής, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της χρήσης και της αποτελεσματικότητας αυτών των ιστοσελίδων, από την πλευρά της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας τους και έχει σαν στόχο την αποτύπωση των λόγων και τρόπων χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και της αποτελεσματικότητας τους στην εξεύρεση και αναζήτηση εργασίας, τόσο από τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και από τους εργαζόμενους ή υποψήφιους για εργασία.

Για τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκαν δύο ξεχωριστές έρευνες: η πρώτη απευθύνθηκε σε στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού που χρησιμοποιούν το Internet και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία της εργασίας τους κυρίως για την εξεύρεση και επιλογή προσωπικού, ενώ η δεύτερη απευθύνθηκε σε εργαζόμενους-υποψήφιους οι οποίοι τα χρησιμοποιούν στα πλαίσια κοινωνικής δικτύωσης ή/και αναζήτησης εργασίας.

Τα αποτελέσματα των ερευνών θα παρουσιαστούν από τον καθηγητή Γιάννη Νικολάου, στο HR FORUM 2010 την Πέμπτη 29 Απριλίου. Ο Γ. Νικολάου είναι Εργασιακός / Οργανωσιακός Ψυχολόγος και Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Tέλος, στην ενότητα του πάνελ  με θέμα  “Συν-εργασία” με την επιχειρησιακή λειτουργία του HR, o κ Γιώργος Ρωμανιάς, Επιστημονικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης –Ερευνητική Πληροφορική  Α.Ε θα μιλήσει κατ’ αρχήν  σχετικά με τις πρόσφατες και αναμενόμενες εξελίξεις στο ασφαλιστικό σύστημα και την απασχόληση

Στην συνέχεια  ο κ. Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγητής του Μεταπτυχιακού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα συντονίσει στρογγυλό τραπέζι με συμμετέχοντες τους κκ. Αθανάσιο Κεφάλα, Διευθυντή Παραγωγής κλάδου Κλάδου Μπεντονίτη, της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, Αναστασία Μακαριγάκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Tasty Foods Hellas, Τάσο Μαριανό, Senior Manager της Μονάδας Δημοσίων Οργανισμών & Πωλήσεων Μισθοδοσιών της Τράπεζας Πειραιώς, Έλενα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου της Cosmote και Χρήστο Παπαλάμπρου,  Διευθυντή Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών της SAP Hellas.

Το συνέδριο θα κλείσει με την υπογραφή δύο μνημονίων συνεργασίας του ΣΔΑΔΕ με το Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας (CROB-L) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  (ΟΠΑ) αντίστοιχα.

Χαιρετισμό στο συνέδριο θα απευθύνει ο Pieter Haen, Πρόεδρος του EAPM και Αντιπρόεδρος του Ολλανδικού Συνδέσμου Διοίκησης Προσωπικού (Dutch Association for Personnel Management and Organizational Development -NVP).

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ ενώ επιστημονικός συνεργάτης είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χρυσός χορηγός του συνεδρίου είναι η ACCOR SERVICES. Μεγάλοι χορηγοί είναι η ADECCO, η EUROBANK Business Services και η HAY Group. Χορηγοί του συνεδρίου είναι η  Dynargie, η Scotwork, η  Daily Fresh και η Alter Ego. Επίσημος χορηγός επικοινωνίας είναι η εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Χορηγοί επικοινωνίας είναι η Χρυσή Ευκαιρία, το HR Professional, το ΚΑΡΙΕΡΑ  και το People Matters. Χορηγός on-line επικοινωνίας είναι το naftemporiki.gr.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s