64% των Ελλήνων εργαζομένων χρησιμοποιούν τα social media μόνο για προσωπικούς λόγους

Randstad

Randstad

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας Workmonitor η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Randstad, δείχνουν πως οκτώ στους δέκα Έλληνες εργαζόμενους (80%) έχουν προφίλ σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (social media), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Αυστραλία και τη Γερμανία είναι 69% και 54%, αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των εργαζομένων (64%) στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνούν με την οικογένεια, τους φίλους και τους γνωστούς τους, ενώ προτιμούν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σε προσωπικό επίπεδο (49%) παρά επαγγελματικά (27%). Δύο στους πέντε εργαζομένους (42%) δήλωσαν πως έχουν επαγγελματικά οφέλη από τα social media.

Από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, το 49% πιστεύουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να τους βοηθήσουν να βρουν εργασία. Μόνο το 16% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα χρησιμοποιούσαν μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντί για τις παραδοσιακές μεθόδους αναζήτησης εργασίας, αν ήθελαν να βρουν μια νέα εργασία. Παράλληλα το 49% συμφώνησε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση εργασίας.

Το 60% θα αναζητήσουν πληροφορίες για έναν εργοδότη σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προετοιμαστούν για μια συνέντευξη εργασίας, ενώ το 39% θεωρεί αξιόπιστες τις πληροφορίες που βρίσκει σχετικά με τους εργοδότες στα social media. Το 37% ακολουθούν (follow) ορισμένους εργοδότες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να ενημερώνονται για το τι λέγεται για αυτούς. Επίσης, το 70% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποκτήσουν μια αίσθηση για την κουλτούρα της εταιρίας. Το 52% των Ελλήνων εργαζόμενων δήλωσε ότι δεν θα έκανε αίτηση σε έναν πιθανό εργοδότη, εάν υπήρχαν αρνητικές κριτικές για αυτόν, και το 57% των εργαζομένων γνωρίζει ότι το προφίλ τους μπορούν να το δουν οι εργοδότες.

Από τους 405 εργαζόμενους που ερωτήθηκαν στην Ελλάδα, οι 344 (85%) δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή στη δουλειά τους, αλλά μόνο 89 (22%) δήλωσαν ότι ο εργοδότης τους παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να προβάλλουν τον εαυτό τους επαγγελματικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 42% δήλωσε ότι ο εργοδότης τους παρέχει πρόσβαση στα social media, ενώ το 25% είπε ότι η ανάγνωση και η ενημέρωση των προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους αποσπά την προσοχή από το να εργάζονται. Περισσότεροι από τους μισούς (53%) έχουν ενημερώσει το προφίλ τους μέσα στον τελευταίο μήνα και ένας στους έξι εργαζόμενους (14%) στην Ελλάδα προτιμά το twitter σε σχέση με το παραδοσιακό email για να ενημερώσει τους συνάδελφούς του σχετικά με το με τι ασχολείται εκείνη τη στιγμή.

Ποσοστό εργαζομένων με προφίλ στα social media - ανά χώρα

Ποσοστό εργαζομένων με προφίλ στα social media - ανά χώρα

Η Αυτοπεποίθηση των Εργαζομένων Παραμένει Σταθερή

Το γενικό επίπεδο αυτοπεποίθησης για την εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους έξι μήνες, παρέμεινε σχετικά σταθερό. Το 54% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα μπορούν να βρουν εργασία ανάλογη με εκείνη που έχουν, σε αντίθεση με το 52% του δ’ τριμήνου του 2010 και τι 65% του α’ τριμήνου του 2010. Υπήρξε, δηλαδή, μια μείωση της τάξης του 7% στην αυτοπεποίθηση των εργαζομένων μεταξύ του α’ τριμήνου το 2011 και του α’ τριμήνου το 2010.

Η Κινητικότητα Μειώνεται

Ο «δείκτης κινητικότητας» της Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί την ετοιμότητα του εργαζόμενου να αλλάξει δουλειές μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Αυτό βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή ικανοποίηση του ατόμου, τον φόβο να απολυθεί, την ανάγκη να βρει νέες προκλήσεις και την αυτοπεποίθηση να βρει εργασία αλλού. Ο δείκτης κινητικότητας μειώθηκε από 103 μονάδες στο δ’ τρίμηνο του 2010 σε 100 μονάδες στο α’ τρίμηνο του 2011. Αυτή η μικρή μείωση αντανακλά την αβεβαιότητα που συνεχίζει να υπάρχει σχετικά με τις προοπτικές στην εργασία και την οικονομία.

Λόγοι για την αλλαγή εργασίας

Λόγοι για την αλλαγή εργασίας

Εργασιακή Ικανοποίηση

Στην τελευταία έρευνα Workmonitor διαπιστώθηκε ότι το 57% των Ελλήνων εργαζομένων είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους και παρουσιάζουν τα ίδια επίπεδα ικανοποίησης με τους εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2010 παρατηρείται μια μείωση της τάξης του 5% για τους εργαζόμενους και στις δύο χώρες.Από το σύνολο των συμμετεχόντων, 16.1% άλλαξαν δουλειά τους τελευταίους έξι μήνες, με το 54% να δηλώνει πως ο λόγος για αυτή τους τη μετακίνηση είναι οι καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Ένα επιπλέον 35% δήλωσε ότι οι οργανωσιακές συνθήκες (όπως η αναδιοργάνωση, η συγχώνευση) ήταν η αιτία της αλλαγής δουλειάς και 29% δήλωσαν ότι ήταν οι προσωπικές τους φιλοδοξίες στον τομέα της διοίκησης.Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, όσο μεγαλώνουμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση από την δουλειά μας. Από τους συμμετέχοντες της ηλικιακής κατηγορίας 45-54 ετών, το 62% δήλωσαν πως είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, ενώ στην ηλικιακή κατηγορία 18-24 ετών το επίπεδο ικανοποίησης ήταν 48%.

Ικανοποίηση ανά ηλικία

Ικανοποίηση ανά ηλικία

Προσωπική Κινητοποίηση: Η επικέντρωση στην προαγωγή μειώνεται ελαφρώς

Τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι έξι στους δέκα εργαζόμενους (60%) στην Ελλάδα, επικεντρώθηκαν στο να πάρουν προαγωγή. Μια μικρή μείωση της τάξης του 2% από το δ’ τρίμηνο του 2010. Στην Ελλάδα οι άνδρες είναι 9% περισσότερο επικεντρωμένοι από ότι οι γυναίκες. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι εργαζόμενοι στην Ινδία είναι οι περισσότερο επικεντρωμένοι στο να πάρουν προαγωγή (88%), ενώ οι εργαζόμενοι στην Δανία είναι οι λιγότερο επικεντρωμένοι με ποσοστό 38%.

Τα χαρακτηριστικά της ερευνάς Workmonitor της Randstad

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του πρώτου Workmonitor στην Ολλανδία το 2003 και πιο πρόσφατα στη Γερμανία, η έρευνα πλέον διεξάγεται σε 29 χώρες σε όλο τον κόσμο, καλύπτοντας την Ευρώπη, Ασία, Ωκεανία και την Αμερική. Η έρευνα Workmonitor δημοσιεύεται 4 φορές τον χρόνο αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.Ο «Δείκτης Κινητικότητας» της έρευνας Workmonitor εντοπίζει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν, καθώς και την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα 6μηνο πλαίσιο. Έτσι παρέχεται μία ουσιαστική κατανόηση των αισθητήρων της αγοράς και των τάσεων που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι. Εκτός από τις εργασιακές μετακινήσεις, μέρη της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.Η έρευνα διεξάγεται μέσω online ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελούν άτομα ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μια αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος δείγματος στην Ελλάδα ήταν 405 συνεντεύξεις, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η Survey Sampling International. Η έρευνα για το α΄ τρίμηνο του 2011 διεξήχθη από τις 17 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2011.

Η Randstad ειδικεύεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν την προσωρινή και μόνιμη απασχόληση, την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού , τη εξειδικευμένη στελέχωση αλλά και τις λύσεις που προσφέρονται σε συμβουλευτικό επίπεδο (outplacement & coaching). Από την εξαγορά της Vedior το 2008, ο Όμιλος Randstad είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στον κόσμο, κατέχοντας μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στην Αργεντινή, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, το Μεξικό, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σημαντικές θέσεις στην Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο τέλος του 2010 η Randstad είχε περίπου 27.500 υπαλλήλους που εργάζονται σε περίπου 4.200 υποκαταστήματα σε 43 χώρες σε όλο τον κόσμο.Τα συνολικά έσοδα της Randstad για το 2010 έφτασαν τα €14,2 δισ . Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας, ενώ η μετοχή της Randstad Holding nv είναι καταχωρημένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam, όπου οι μετοχές του ομίλου είναι εμπορεύσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το http://www.randstad.gr
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s