Introducing Health Coaching

Barbara Assimakopoulou (pic)

Βαρβάρα Ασημακοπούλου

Η Βαρβάρα Ασημακοπούλου, HR Expert, Business Coach, Motivational Trainer και Managing Partner της HRE, εκπροσωπώντας την ίδια και την Medical Ethicist Dr Katerina Hurd, μας αναλύει πώς η «οικονομική υγεία» μιας εταιρείας αντανακλάται στους «υγιείς εργαζόμενους».

Έθελ Αγγελάτου: Στην από κοινού μελέτη σας με τη διακεκριμένη Medical Ethicist Dr Hurd για την εξέλιξη της «θετικής» υγείας παγκοσμίως και την ανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου σχετικά, αναφερθήκατε στις αιτίες που οδήγησαν στην εμφάνιση και άνθιση στο εξωτερικό των λεγομένων “προπονητών υγείας”-Health Coach. Πώς θα το μεταφράζατε και στην ελληνική πραγματικότητα;
Βαρβάρα Ασημακοπούλου: Η απότομη αύξηση στα κόστη υγειονομικής περίθαλψης στο δυτικό κόσμο δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της έννοιας του Health Coach. Η εκτόξευση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης αποτέλεσε μια σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Πολλές εταιρείες, με πρόσχημα την αύξηση αυτή, προχώρησαν σε πάγωμα προσλήψεων και σε διακριτική μεταχείριση εις βάρος εργαζομένων, η υγεία των οποίων θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει τροχοπέδη. Στην Ελλάδα της σημερινής κρίσης, η ιδιαίτερη αυτή μεταχείριση είναι γεγονός, παρ’ όλη την ευρωπαϊκή «προστασία». Στο δυτικό κόσμο της οικονομικής κρίσης, η πιο ευάλωτη ομάδα είναι και η πιο ευάλωτη στην υγεία της.

ΕΑ: Στον αντίποδα αυτό, ποια είναι η πρότασή σας;
ΒΑ: Οι εταιρείες που γνωρίζουν ότι το πιο σημαντικό  περιουσιακό τους στοιχείο είναι το ανθρώπινο δυναμικό, είναι απαραίτητο να φροντίσουν για την υγεία των εργαζομένων τους, αν όχι για λόγους κοινωνικούς, για τον απλούστερο λόγο ότι η υγεία των εργαζομένων σχετίζεται με την παραγωγικότητα τους, πράγμα που εν τέλει είναι και το ζητούμενο από κάθε εργοδότη κοινωνικά υπεύθυνο ή ανεύθυνο.
Συλλογιζόμαστε λοιπόν με την Dr Hurd, ότι οι εταιρείες που θα ήθελαν να διασφαλίσουν την υγεία των εργαζομένων τους χωρίς να επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστη, θα επωφεληθούν από την ενσωμάτωση ενός coach στη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων τους.

EA
: Κα Ασημακοπούλου, ποιος είναι τελικά ο Health Coach; Είναι κάτι πολύ καινούργιο για τα “δεδομένα” μας στην Ελλάδα;
ΒΑ: Ο Health Coach είναι ένα άτομο που προσλαμβάνεται από μια εταιρεία, η οποία επικεντρώνεται στην διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας. Το άτομο αυτό είτε ενεργεί ανεξάρτητα από την ιεραρχία, ή ενσωματώνεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Με την εφαρμογή εξατομικευμένων τεχνικών, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα προβλήματα των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται τα κόστη για την επιχείρηση.
Τα αυξημένα αυτά κόστη συνδέονται από τις αυξημένες χαμένες ώρες λόγω ασθενειών, ατυχημάτων, χαμηλής παραγωγικότητας, τεταμένου εργασιακού κλίματος λόγω πίεσης, συγκρούσεων, σύγχυσης, μη λήψης σωστών αποφάσεων, καθόλου αποφάσεων, αδράνειας κλπ.

ΕΑ: Με ποιο τρόπο πιστεύετε πως ο
Health Coach μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση;
ΒΑ: To Coaching, σύμφωνα με τον Διεθνή Επαγγελματικό Οργανισμό των coach, International Coach Federation, είναι μία ειλικρινής συνεργασία μεταξύ του coach και του εργαζόμενου, όπου μέσω μιας προκλητικής και δημιουργικής διαδικασίας επικεντρώνεται να τον εμπνεύσει, παρακινήσει και δεσμεύσει στην αλλαγή για να αναπτυχθεί προσωπικά και επαγγελματικά. Επιπλέον, τον βοηθά να ελέγξει την ψυχοσωματική του υγεία, να πετύχει  συναισθηματική σταθερότητα και ευεξία, ώστε στο τέλος να λαμβάνει πιο σωστές αποφάσεις για τον εαυτό του, τη δουλειά του, την οικογένειά του, άρα και να απολαμβάνει το λεγόμενο “well being” – ευημερία  το ελληνικότερον κατά τον Αριστοτέλη.
Ο Health Coach αντιπροσωπεύει την εταιρεία που ενεργεί προβλέψιμα και υποστηρίζει τον εργαζόμενο σε περιόδους νοσηλείας· επομένως, αποδεικνύει ότι η εταιρεία εκτιμά τα έτη εμπειρίας του, τα χρόνια προσφοράς και αφοσίωσης και την ικανότητα να εκπληρώνει τα καθήκοντά του και να πετυχαίνει τους στόχους του. Συνεπώς, η “οικονομική υγεία” μιας εταιρείας αντανακλάται στους “υγιείς εργαζόμενούς” της.
Η προληπτική φροντίδα και ο συντονισμός της ιατρικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο Health Coach θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η απάντηση των επιχειρήσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το πρώτο πλεονέκτημα που απορρέει από τη συνεργασία του Health Coach και των εργαζομένων, είναι ο προσδιορισμός  των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με το περιβάλλον εργασίας, κυρίως ο καθιστικός τρόπος ζωής που προωθεί μια υψηλή σε λιπαρά διατροφή, η έλλειψη άσκησης  και οι συνήθειες καπνίσματος.

O Health Coach υποστηρίζει τη σημασία της προληπτικής περίθαλψης και περιορίζει το χρόνο νοσηλείας που αντανακλάται σε μείωση στα κόστη υγειονομικής περίθαλψης της εταιρίας. Ο συντονισμός της υγείας έχει ξεκινήσει από την αποφυγή των επαναλαμβανόμενων και μη αναγκαίων εργαστηριακών εξετάσεων και ακτινογραφιών.

Σε περιόδους έντονου στρες ή άγχους, όπως η άφιξη ενός νεογέννητου, ο Health Coach υποστηρίζει τον εργαζόμενο να εξοικειωθεί με το νέο μέλος της οικογένειας και να αναπαύσει τη μητέρα του νεογέννητου. Άλλα παραδείγματα που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στα αυξανόμενα επίπεδα στρες του εργαζομένου, είναι οι περιπτώσεις εορτασμού για την αποφοίτηση κάποιου μέλους της οικογένειας, ή οι περιπτώσεις θρήνου μετά την απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου.

EA: Πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία την έννοια της θετικής πρόληψης και την μετέπειτα αντιμετώπιση της υγείας;
ΒΑ: Η θετική υγεία έχει να κάνει με την απάντηση στο αίσθημα-ανάγκη  της ασφάλειας των ανθρώπων. Ο εργαζόμενος πρέπει να νιώθει ασφαλής. Η αίσθηση της ασφάλειας πρέπει να δοθεί από την αντίληψη της εργασίας ως κοινωνικής κουβέρτας που ενθαρρύνει την υγεία ως κοινωνικό αγαθό. Τα οφέλη είναι ότι όσο πιο ασφαλής νιώθει ένας εργαζόμενος, τόσο πιο παραγωγικός και δημιουργικός θα μπορούσε να είναι στο πλαίσιο της επιχείρησης του. Αν οι εταιρείες θέλουν να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους αναφορικά με τη δημιουργικότητα τους, την παραγωγικότητα και την καινοτομία, χρειάζεται να δώσουν προσοχή στον Health Coach.

Η υγεία δεν αποτελεί μόνο ένα κοινωνικό αγαθό. Αντανακλά μία οικονομική πτυχή, ιδίως σε χώρες όπου η ενσωμάτωση της θετικής υγείας ως κοινωνική ευθύνη ή ως αδιαφορία έναντι της υγείας, οδηγεί σε απασχόληση ή σε ανεργία αντίστοιχα.

Αν πιστεύουμε ότι ένα υγιές περιβάλλον εργασίας χτίζεται με υγιείς εργαζόμενους, τότε η πρακτική του coaching για την υγεία αντανακλά την οικονομική καρδιά της εταιρείας.

Με άλλα λόγια, o Health Coach της εταιρείας αντιπροσωπεύει τον “γιατρό” που διαχειρίζεται την οικονομική υγεία τόσο της εταιρείας, όσο και των εργαζομένων της.

[Βαρβάρα Ασημακοπούλου, HR Expert, Business Coach, Motivational Trainer (ba@hre.gr), Managing Partner at HRE, Athens, Greece.  MBA, ACC.

Dr. Katerina Hurd, Medical Ethicist, Madison, Wisconsin, USA, Ph.D in  Biomedical Sciences, Oakland University, Rochester , Michigan]

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s