Η εμπειρία σημαντικότερη από την εκπαίδευση για την εύρεση εργασίας;

Η Randstad Hellas, διεξάγει από το 2010 και σε τριμηνιαία βάση την Έρευνα Workmonitor με σκοπό να καταγράψει τις τάσεις που παρουσιάζονται στην τοπική αγορά εργασίας. Η αντίστοιχη Έρευνα του β’ τριμήνου του 2013 πραγματοποιήθηκε από τις 18 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου 2013, όπου μελετά την αγορά εργασίας, την κινητικότητα, την αυτοπεποίθηση και την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων και διεξάγεται μέσω online ερωτηματολογίων. Το δείγμα αποτελείται από άτομα ηλικίας 18-65 ετών που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μια αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι), με εύρος στην Ελλάδα στις 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από τη Survey Sampling International.

Στην Ελλάδα, το 83% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η εμπειρία μετράει περισσότερο από την εκπαίδευση κατά την αναζήτηση εργασίας, συμφωνώντας με το 81% των ερωτηθέντων παγκοσμίως. Επίσης, το 74% των νέων (ηλικίας έως 25 ετών) στην Ελλάδα, πιστεύει ότι η εργασιακή εμπειρία είναι πιο σημαντική από το επίπεδο εκπαίδευσης. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι οι νέοι στη Δανία και τη Νορβηγία (50% και 52% αντίστοιχα), δεν εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι η εμπειρία είναι πιο σημαντική για τους νέους.

Άλλες χώρες στις οποίες επικρατεί η άποψη ότι η εμπειρία παίζει καθοριστικότερο ρόλο συγκριτικά με την εκπαίδευση, είναι η Κίνα (90%), η Τουρκία (85%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (82%). Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 69% των νέων υπαλλήλων (ηλικίας έως 25 ετών) δηλώνει ότι όλο και πιο συχνά αισθάνεται ότι η εργασιακή εμπειρία μετρά περισσότερο από την εκπαίδευση.

Πρόθυμοι να μετακινηθούν για μια θέση εργασίας;

Περίπου οι μισοί υπάλληλοι παγκοσμίως δηλώνουν πρόθυμοι να αλλάξουν χώρα για την κατάλληλη θέση εργασίας και ιδιαίτερα οι υπάλληλοι στην Ινδία (73%), το Μεξικό (70%) και την Κίνα (69%). Το 53% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα εμφανίζεται πρόθυμο να μετακινηθεί στο εξωτερικό για μια νέα θέση εργασίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Η Δανία (28%), η Τσεχία (30%) και οι ΗΠΑ (31%) είναι οι χώρες στις οποίες οι εργαζόμενοι παρουσιάζονται λιγότερο διατεθειμένοι να μετακινηθούν για μια θέση εργασίας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τέσσερις στους δέκα υπαλλήλους δηλώνουν πρόθυμοι να θυσιάσουν ένα μέρος του μισθού τους, εάν αυτό πρόκειται να τους βοηθήσει να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην επιχείρηση που εργάζονται. επίσης σύμφωνο με τα παραπάνω δηλώνει και το 48% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα. Πιο πρόθυμοι για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στην Ινδία (69%) και την Ισπανία (63%). Αντίθετα, λιγότερο πρόθυμοι εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στην Ουγγαρία (15%) και τη Χιλή (19%).

Εύρεση εργασίας: πιο δύσκολο για τους νεότερους ή για τους μεγαλύτερους; Ή μήπως και για τους δύο;

Σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι είναι δύσκολο για τους νέους να βρουν την κατάλληλη εργασία. Χώρες όπως είναι η Ελλάδα, με δύσκολες οικονομικές συνθήκες συμφωνούν ιδιαίτερα σε αυτό. Η Ελλάδα κατετάγη πρώτη (91%), ακολουθούμενη από την Ιταλία και την Ισπανία (και οι δύο σε ποσοστό 89%). Χώρες όπως η Σιγκαπούρη (44%), η Γερμανία (50%) και η Νορβηγία (51%) εμφανίζονται λιγότερο σύμφωνες με τα παραπάνω.

Αν λοιπόν είναι δύσκολο για τους νέους να βρουν μια κατάλληλη θέση εργασίας, για τους ηλικιωμένους φαίνεται να είναι ακόμη πιο δύσκολο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν εννέα στους δέκα εργαζόμενους πιστεύουν ότι είναι δύσκολο για όσους ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλιακή ομάδα να βρουν μια κατάλληλη εργασία. Πιο δύσκολο φαίνεται να είναι για τους κατοίκους της Τσεχίας, με 97% των ερωτηθέντων να συμφωνεί με αυτή τη δήλωση. Τη δεύτερη θέση μοιράζονται η Ελλάδα με την Ουγγαρία (και οι δύο σε ποσοστό 96%). Η Νορβηγία (76%) και η Ινδία (79%) βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις, εμφανίζοντας ωστόσο σχετικά υψηλά ποσοστά.

Αποδοχή θέσεων εργασίας κάτω του επιπέδου εκπαίδευσης

Σε χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους, διατυπώθηκε έντονα ότι οι νέοι αποδέχονται θέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο της εκπαίδευσής τους. Η Ελλάδα δε, είχε τον υψηλότερο αριθμό των ατόμων που συμφωνούν με τη δήλωση αυτή σε ποσοστό 96%. Άλλες χώρες που ακολούθησαν είναι η Πολωνία (87%) και η Ισπανία (82%). Στη Σιγκαπούρη (43%), τη Δανία (48%) και τη Γερμανία (50%) οι εργαζόμενοι πιστεύουν λιγότερο ότι οι νέοι άνθρωποι απασχολούνται συχνά σε θέσεις κάτω του επιπέδου εκπαίδευσής τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 72% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την συγκεκριμένη δήλωση.

Από την άλλη πλευρά, οι αριθμοί για τους ηλικιακά μεγαλύτερους ανθρώπους που αποδέχονται θέσεις εργασίας κάτω του εκπαιδευτικού τους επιπέδου, είναι ακόμη υψηλότεροι. Στη Σλοβακία (94%), την Πολωνία και την Ουγγαρία (αμφότερες κατά 90%) και στην Ελλάδα (86%), οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφώνησαν ότι οι ηλικιωμένοι δέχονται θέσεις εργασίας κάτω του επιπέδου εκπαίδευσής τους.

Η προσωρινή απασχόληση είναι ένα πρώτο βήμα; Είναι χρήσιμος ο ρόλος των εταιριών στελέχωσης στην εύρεση εργασίας;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η προσωρινή εργασία μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα στην εύρεση μόνιμης εργασίας. Στη Μαλαισία (89%), τη Γαλλία και την Πολωνία (και οι δύο κατά 88%) οι ερωτηθέντες εμφανίστηκαν πιο σύμφωνοι με την παραπάνω δήλωση. Εργαζόμενοι από χώρες όπως η Τσεχία (54%), η Ελλάδα (56%) και η Ουγγαρία (58%) συμφώνησαν λιγότερο. Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας (94%) και της Ελλάδας (90%), συμφώνησαν ότι προτιμούν να έχουν μια προσωρινή δουλειά από το να είναι άνεργοι.

Σε κάθε χώρα που διεξήχθη η έρευνα, οι περισσότεροι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι θα απευθύνονταν σε ένα γραφείο στελέχωσης, σε περίπτωση που ήταν άνεργοι και αναζητούσαν εργασία. Ιδιαίτερα συνήθης τακτική εμφανίζεται για χώρες όπως η Βραζιλία (93%), το Μεξικό (89%) και η Ισπανία (87%). Στην Ελλάδα, το 70% δήλωσε ότι θα απευθυνόταν σε ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας για να βρει δουλειά και να ξεφύγει από την ανεργία.

Σε όλο τον κόσμο, υπάρχει η πεποίθηση ότι τo επίπεδο εργασιακής ασφάλειας είναι χαμηλό. Σε χώρες όπου η οικονομική κατάσταση είναι προβληματική, όπως η Ελλάδα (94%), η Ουγγαρία (93%) και η Ισπανία (91%), οι ερωτηθέντες συμφώνησαν με τη δήλωση «Στη χώρα μου δεν υφίσταται «εργασιακή ασφάλεια»”. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι στη Σουηδία και τη Νορβηγία (και οι δύο στο 39%) εμφανίζονται λιγότερο σύμφωνοι με τη συγκεκριμένη δήλωση.

Αυτοπεποίθηση για εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα

Από τους συμμετέχοντες της έρευνας σε τοπικό επίπεδο, το 38,2% αναμένει ότι θα καταφέρει να βρει μία ανάλογη εργασία εντός των επόμενων έξι μηνών, ποσοστό το όποιο είναι ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2013 (-0,4). Ωστόσο, στην Ελλάδα ο φόβος απώλειας εργασίας για το β’ τρίμηνο του 2013 παραμένει στο ίδια επίπεδο με το α’ τρίμηνο του 2013, δηλ. 45,5%.

Εργασιακή Ικανοποίηση

Τέλος, ενώ οι εργαζόμενοι σε χώρες όπως η Δανία (82%) και το Λουξεμβούργο (77%) έχουν τα υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, η τελευταία έρευνα Workmonitor αποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα (53%) και την Ουγγαρία (43%), είναι οι λιγότερο ικανοποιημένοι. Το ποσοστό της εργασιακής ικανοποίησης στην Ελλάδα παραμένει σχεδόν σταθερό από το δ’ τρίμηνο του 2012.

Η πλήρης παρουσίαση της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερών αναλύσεων των αποτελεσμάτων ανά γεωγραφική περιοχή, είναι διαθέσιμη στο: www.randstad.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s