Υψηλότερες απαιτήσεις σε ικανότητες και δεξιότητες…

…υποδεικνύει η Έρευνα Workmonitor της Randstad Γ’ τριμήνου του 2013 που διεξήγθει από τις 17 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου του 2013 και μελέτησε την έλλειψη δεξιοτήτων, την κινητικότητα, την αυτοπεποίθηση και την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω online ερωτηματολογίων σε δείγμα ατόμων ηλικίας 18-65 ετών που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες/εβδομάδα σε μια αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι). Στην Ελλάδα, το εύρος του δείγματος ήταν 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από τη Survey Sampling International.

Το 90% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα που συμμετείχαν στην τρίμηνη έρευνα Workmonitor της Randstad, αισθάνονται ότι οι εργοδότες έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά στις ικανότητες και τις αρμοδιότητές τους, απ’ ότι πριν μία πενταετία. Το πόρισμα αυτό συμπίπτει με τα παγκόσμια αποτελέσματα, ειδικά σε χώρες όπως η Βραζιλία (93%), η Κίνα (94%) και η Ισπανία (91%). Αντιθέτως, το 66% των ερωτηθέντων στην Ουγγαρία δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται αισθητά αυτήν την αλλαγή. Επίσης, το 87% των Ελλήνων εργαζομένων σημειώνουν ότι αναμένουν μελλοντικά να αυξηθούν περαιτέρω οι απαιτήσεις της εργασίας τους. Το 81% δηλώνει επίσης ότι, οι απαιτήσεις της εργασίας τους έχουν αλλάξει σημαντικά, εντός της τελευταίας πενταετίας. Η έρευνα υποδεικνύει μάλιστα, ότι στην Ελλάδα μόνο ένας στους πέντε (20%) εργαζόμενους ανησυχεί ότι δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί μελλοντικά στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας του, ενώ το 91% αναφέρει ότι θα έκανε ό,τι είναι απαραίτητο για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές.

“Αναμένω ότι οι απαιτήσεις της εργασίας μου θα αυξηθούν στα επόμενα πέντε χρόνια”

randstad_1-3

Ποιος είναι υπεύθυνος;

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες παγκοσμίως υποστηρίζουν ότι, τόσο οι εργοδότες, όσο και οι εργαζόμενοι, είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι οι ικανότητες και οι δεξιότητες των εργαζομένων, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας. Περίπου οχτώ στους δέκα Έλληνες εργαζόμενους (83%) πιστεύουν ότι η διασφάλιση της αντιστοιχίας των ικανοτήτων και των αρμοδιοτήτων με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, είναι ευθύνη των εργοδοτών, συμβαδίζοντας με τις απαντήσεις των εργαζομένων στη Δανία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία. Τα ¾ των Ελλήνων εργαζομένων (74%) θεωρούν ότι είναι και ευθύνη των ίδιων των εργαζομένων, γεγονός που συμβαδίζει με το παγκόσμιο αποτέλεσμα. Η Βραζιλία είναι η μόνη χώρα στην οποία οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι είναι ευθύνη των εργαζομένων να καλύψουν το κενό μεταξύ των ικανοτήτων και των απαιτήσεων της θέσης.

Το μέλλον

Το 87% των εργαζομένων στην Ελλάδα, αναμένει ότι οι εργοδότες θα συνεχίσουν να έχουν απαιτήσεις όσον αφορά τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους. Το 87% αναμένει επίσης ότι η εργασιακή εμπειρία θα κατέχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, ενώ το 91% πιστεύει ότι οι εργοδότες λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους τις ψηφιακές ικανότητες, σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία. Το 85% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι ψηφιακές ικανότητες θα γίνονται όλο και πιο σημαντικές για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, ενώ το 74% αναφέρει ότι αναμένει πως η εκπαίδευση και τα επιπλέον σεμινάρια θα γίνουν ιδιαίτερα σημαντικά για τη θέση εργασίας τους.

“Αναμένω ότι οι ψηφιακές δεξιότητες θα γίνονται όλο και πιο σημαντικές για τη θέση μου”

randstad_2-3

Ο “Δείκτης Κινητικότητας(*)” μειώνεται

Ο “Δείκτης Κινητικότητας” της Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί την ετοιμότητα των εργαζόμενων να αλλάξουν εργασία σε χρονικό ορίζοντα έξι μηνών. Η ετοιμότητα του ατόμου βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή του ικανοποίηση, το φόβο για ενδεχόμενη απόλυσή του, την ανάγκη του για νέες προκλήσεις και την αυτοπεποίθηση ότι θα καταφέρει να βρει νέα εργασία. Ο δείκτης κινητικότητας στην Ελλάδα για το γ’ τρίμηνο του 2013 μειώθηκε σε σχέση με το β’ τρίμηνο του ίδιου έτους, φτάνοντας από τις 104 μονάδες στις 102. Αυτό το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι λιγότεροι εργαζόμενοι αναμένουν να απασχοληθούν σε μία νέα εργασία για τους επόμενους έξι μήνες, σε σύγκριση με το περασμένο τρίμηνο. Αντίθετα, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο δείκτης κινητικότητας για το γ’ τρίμηνο του 2013 αυξήθηκε στις 109 μονάδες, από τις 108 του προηγούμενου τριμήνου. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότεροι εργαζόμενοι αναμένουν να απασχοληθούν σε μία νέα θέση εργασίας εντός του επόμενου εξαμήνου. Όπως και το προηγούμενο τρίμηνο στην Ελλάδα, το 13% είναι σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων στην Ελλάδα για το γ’ τρίμηνο του 2013, το 15,5% δήλωσε ότι άλλαξε θέση εργασίας κατά τους τελευταίους έξι μήνες, ποσοστό αυξημένο κατά 1,4% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2013. Το 34% των συμμετεχόντων απάντησε ότι άλλαξε εργασία το τελευταίο εξάμηνο, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες απασχόλησης, ενώ το 28% λόγω προσωπικής επιθυμίας για αλλαγή και το 31% λόγω δυσαρέσκειας προς τον εργοδότη. Το 8% του συνόλου των ατόμων που άλλαξε εργασία κατά τους τελευταίους έξι μήνες, απασχολούνταν στον ίδιο εργοδότη για πάνω από 20 χρόνια, ενώ το 26% αυτών κατείχε την ίδια θέση εργασίας για μόλις δύο έτη.

Αυτοπεποίθηση για εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα

Από τους συμμετέχοντες της έρευνας σε τοπικό επίπεδο, το 36,6% αναμένει ότι θα καταφέρει να βρει μία ανάλογη εργασία εντός των επόμενων έξι μηνών, ποσοστό το όποιο είναι ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2013 (-1,6).

Ωστόσο, στην Ελλάδα ο φόβος απώλειας εργασίας για το γ’ τρίμηνο του 2013 αυξήθηκε στο 52%, μία αύξηση 6,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2013. Σε παγκόσμιο επίπεδο ο φόβος απώλειας εργασίας έχει μειωθεί στο 22%. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα από όσες συμμετείχαν στην έρευνα, στην οποία υπήρξε αύξηση στο συγκεκριμένο δείκτη.

Εργασιακή Ικανοποίηση

Ενώ οι εργαζόμενοι σε χώρες όπως η Δανία και το Λουξεμβούργο παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης (78% και στις δύο), η τελευταία έρευνα Workmonitor αποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα (52%) και την Ουγγαρία (49%), είναι οι λιγότερο ικανοποιημένοι εργαζόμενοι της Ευρώπης. Το ποσοστό της εργασιακής ικανοποίησης στην Ελλάδα, έχει μειωθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2013. Εκτός Ευρώπης, τα χαμηλότερα ποσοστά εργασιακής ικανοποίησης παρουσίασε η Ιαπωνία (44%), ακολουθούμενη από το Χονγκ Κονγκ (47%) και τη Σιγκαπούρη (56%).

[(*)Ο «Δείκτης Κινητικότητας» εντοπίζει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν, καθώς και την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο. Έτσι, παρέχεται μία ουσιαστική κατανόηση των αισθητήρων της αγοράς και των τάσεων που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι. Πέρα από τις εργασιακές μετακινήσεις, μέρη της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων, μέσα από ένα εναλλασσόμενο σύνολο θεματικών ερωτήσεων οι οποίες αποτελούν μέρος της έρευνας].

Περισσότερες πληροφορίες για τη έρευνα μπορείτε να δείτε εδώ:

http://www.randstad.gr/index.php?pageid=164

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s