Manpower | Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης Δ’ Τριμήνου 2014

Η εμπιστοσύνη των εργοδοτών στην Ελλάδα ενισχύεται σταδιακά για 9ο συνεχόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2014 στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα συνεντεύξεων 753 εργοδοτών. Με το Δείκτη των Προοπτικών Απασχόλησης να διαμορφώνεται στο +8%, σε συνέχεια της εποχικής του προσαρμογής, οι εκτιμήσεις των Ελλήνων εργοδοτών είναι οι πιο αισιόδοξες που έχουν καταγραφεί από το 4ο Τρίμηνο του 2008, σημειώνοντας για περισσότερο από δύο χρόνια συνεχή βελτίωση. Οι εργοδότες αναμένουν αύξηση των προσλήψεων σε οκτώ από τους εννέα τομείς της  οικονομίας για το 4ο Τρίμηνο του 2014. Τα αποτελέσματα είναι βελτιωμένα σε τέσσερις τομείς σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και σε οκτώ τομείς σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της Έρευνας δείχνουν:

  • Δυόμισηχρόνιασταδιακής βελτίωσης
  • Σχετικά σταθερές οι προθέσεις προσλήψεων σε σύγκριση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2014
  • Αύξηση των προσλήψεων σε οκτώ από τους εννέα τομείς της οικονομίας

 

Τα τριμηνιαία αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι το 15% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση των ατόμων που απασχολούν κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του έτους, 12% προβλέπουν μείωση και 66% δεν προβλέπουν κάποια αλλαγή στο υφιστάμενο εργατικό δυναμικό τους. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων,  οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +8%, βελτιωμένες κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του  2014 και βελτιωμένες κατά  8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2013.

 

Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

“Η πρόσφατη έρευνα αντανακλά την αισιοδοξία των Ελλήνων εργοδοτών, γεγονός που έχει μείζονα σημασία αν αναλογιστούμε ότι η συγκεκριμένη τάση ισχυροποιείται σταθερά τα τελευταία 2,5 χρόνια, ιδιαίτερα μετά από μία περίοδο αρνητικών προβλέψεων από τους εργοδότες.   

Την ίδια στιγμή όμως αξίζει να σημειώσουμε ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις – που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας – παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό αισιοδοξίας συγκριτικά με τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.  Είναι σημαντικό, σταδιακά, αυτός ο βαθμός αισιοδοξίας να περάσει και στις μικρότερες επιχειρήσεις, κάτι που θα διαμορφώσει ένα διαφορετικό κλίμα, ενισχύοντας τις προοπτικές απασχόλησης. 

Μολονότι τα αποτελέσματα είναι σαφώς θετικά, την ίδια στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι η μαραθώνιος προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας να επιβιώσει εν μέσω των δραστικών μέτρων  λιτότητας και των πολύ-επίπεδων εμποδίων αναφορικά με την εύρεση χρηματοδότησης αλλά και συστηματικής υποστήριξης έχει εξαντλήσει τις απαραίτητες δυνατότητες των εργοδοτών να προσελκύσουν, επιλέξουν, καλλιεργήσουν και διατηρήσουν τα ταλέντα που απαιτούνται για να ενισχυθεί η οικονομία και η ανάπτυξη.

Η αποφασιστικότητα των Ελλήνων επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τομέα και μεγέθους να ξεπεράσουν τις μνημειώδεις προκλήσεις και να ξανά-σταθούν στα πόδια τους αποτελεί βασικό παράγοντα για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας, απαιτούνται ακόμη πολλά. Είναι αναγκαίο να αντιμετωπίσουμε το πρωτοφανές ποσοστό ανεργίας το οποίο και αποτελεί μία κοινωνική απειλή εθνικής σημασίας, και να κεφαλαιοποιήσουμε την δημιουργικότητα, τις ικανότητες και τα ταλέντα του ανθρώπινου δυναμικού μας. Χρειαζόμαστε τολμηρή ηγεσία και ισχυρή συνεργασία μεταξύ όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων – μία συμμαχία όλων των δυνάμεων που μπορούν άμεσα ή έμμεσα να συμβάλουν στην διαμόρφωση ρεαλιστικών και πρακτικών λύσεων, δηλώνει η Δρ Κουσία.

 

Προοπτικές Απασχόλησης σε σχέση με το Μέγεθος του Οργανισμού

  Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης Διαφορά από Τρίμηνο σε Τρίμηνο (Γ’ Τρίμηνο 2014 με Δ’ τρίμηνο 2014) Διαφορά από Χρόνο σε Χρόνο  (Δ’ Τρίμηνο 2014 με Δ’ Τρίμηνο 2014)
Πολύ Μικρές (<10 εργαζόμενοι) 2 -2 +7
Μικρές (10-49 εργαζόμενοι) 6 -2 +3
Μεσαίες (50-249 εργαζόμενοι) 12 +2 +9
Μεγάλες (>249 εργαζόμενοι) 10 -2 +11

 

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας     

Αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν, προβλέπουν οι εργοδότες σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο. Τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +13%. Στον τομέα Μεταφορές & Επικοινωνίες αναφέρονται συγκρατημένα αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +10%, ενώ οι Προοπτικές στον τομέα της Γεωργίας ανέρχονται στο +9%. Στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) είναι ενθαρρυντικές οι ενδείξεις για όσους αναζητούν εργασία, με Προοπτικές της τάξης του +7%. Παράλληλα, στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση προβλέπεται μικρή μείωση του αριθμού απασχολουμένων, με Προοπτικές της τάξης του -2%.

 

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη την αύξηση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Μεταφορές & Επικοινωνίες, και κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Κατασκευών. Ωστόσο, οι Προοπτικές αποδυναμώνονται σε τέσσερις τομείς. Οι εργοδότες στον τομέα Μεταποίηση αναφέρουν σημαντική μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι Προοπτικές είναι αποδυναμωμένες κατά 4 και 3 ποσοστιαίες μονάδες στους τομείς Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση και Γεωργία αντίστοιχα.

 

Οι εργοδότες καταγράφουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το Δ΄ Τρίμηνο του 2013. Σημαντική βελτίωση κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες καταγράφεται από τους εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας, ενώ οι Προοπτικές είναι ενισχυμένες κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στους τομείς των Μεταφορών & Επικοινωνιών και του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Παράλληλα, οι Προοπτικές στον τομέα της Μεταποίησης ενισχύονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες και οι εργοδότες αναφέρουν βελτίωση 7 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα των Κατασκευών. Στο μεταξύ, οι Προοπτικές για τον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση παραμένουν αμετάβλητες.

 

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή

Οι εργοδότες τόσο στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής όσο και στη Βόρεια Ελλάδα αναμένουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν, κατά το διάστημα Οκτώβριος-Δεκέμβριος. Στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττική καταγράφονται συγκρατημένα αισιόδοξες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +8% ενώ, οι Προοπτικές ανέρχονται στο +5% στη Βόρεια Ελλάδα.

 

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής δεν αναφέρουν αλλαγές στις προθέσεις προσλήψεων, αλλά οι Προοπτικές στη Βόρεια Ελλάδα εμφανίζονται μειωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

 

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων είναι ενισχυμένες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές. Στη Βόρεια Ελλάδα, οι εργοδότες αναφέρουν σημαντική βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.

 

Διεθνείς Συγκρίσεις

 

Πάνω από 65.000 εργοδότες σε 42 χώρες έλαβαν μέρος στην έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης (μη εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα) για το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2014. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: “Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2014, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;”

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα σχέδια προσλήψεων είναι κυρίως θετικά, με τους εργοδότες σε 36 από τις 42 χώρες να αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν κατά το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος. Οι προβλέψεις, ωστόσο, είναι πιο ήπιες σε σχέση με τα αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου του 2014, με τις Προοπτικές να βελτιώνονται σε μόλις 15 από τις 42 χώρες. Ωστόσο, οι εργοδότες αναμένουν να κλείσουν τη χρονιά πιο αισιόδοξα σε σχέση με το 2013, με τις Προοπτικές να ενισχύονται σε 29 χώρες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, και να αποδυναμώνονται σε μόλις 12.

Πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων καταγράφονται για το τέταρτο τρίμηνο στην Ινδία, την Ταϊβάν και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ οι πιο αδύναμες -και μόνες- αρνητικές προβλέψεις καταγράφονται στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας και την Φινλανδία.

 

 

Στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής (ΕΜΕΑ), οι προοπτικές απασχόλησης είναι μεικτές: Οι εργοδότες σε 18 από τις 24 χώρες προβλέπουν αύξηση του αριθμού απασχολούμενων κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι εργοδότες σε πέντε χώρες αναμένουν μείωση του αριθμού απασχολούμενων. Οι προβλέψεις προσλήψεων βελτιώνονται σε εννέα χώρες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ενισχύονται σε 20 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι εργοδότες στην Τουρκία καταγράφουν τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων στην περιοχή αυτή, ενώ η πιο ασθενής πρόβλεψη σημειώνεται στην Ισπανία.

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s