Προς αποφυγήν! Οσα ΔΕΝ μας κάνουν καλούς αρχηγούς (Β’ μέρος)

Μελετητές της ηγετικής συμπεριφοράς υποστηρίζουν ότι η πλειονότητα των προϊσταμένων είναι κακή, ξεκινώντας από τους αντικειμενικά ανίκανους ηγέτες, μέχρι τους προφανώς κακούς. Ενώ έχουν γραφτεί χιλιάδες βιβλία για την καλή και αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά, δυστυχώς, δίνεται πολύ λιγότερη προσοχή στους, πραγματικά, κακούς ηγέτες που μετατρέπουν την εργασιακή μας ζωή σε κόλαση. Ας δούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά είδη κακών ηγετών.

Συνέχεια

Advertisements

Προς αποφυγήν! Οσα ΔΕΝ μας κάνουν καλούς αρχηγούς (Α’ μέρος)

Οι καλοί ηγέτες περιορίζονται στη χρήση της εξουσίας τους, μόνο προς όφελος του συνόλου και επικεντρώνονται, επί της ουσίας, σε όσα μπορούν να επιτύχουν με αυτήν. Αντιθέτως, οι κακοί ηγέτες, είναι ικανοί να δημιουργήσουν «τοξικά» περιβάλλοντα εργασίας, που οδηγούν στην εκδήλωση άγχους και φυσικά σε μη-παραγωγική εργασία. Παρακάτω, παρατίθενται μερικές από τις τακτικές που χρησιμοποιούνται, κατά κόρον, από τα «αφεντικά της κολάσεως».

Επεται και δεύτερο μέρος!

Συνέχεια